Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – granica Gminy Władysławowo

W dniu 03.06.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót: Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – granica Gminy Władysławowo

Inwestycja wykonywana będzie w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”.

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Transportowe Adam Chlechowicz z siedzibą w Kiełpinie.

Termin wykonania do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Wartość zadania 759 tys. zł brutto.

Wynagrodzenie powyższe współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Pomorskie Trasy Rowerowe”.

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 110006 G – ul. Rybackiej w m. Swarzewo do granicy z Gminą Władysławowo, o długości 0,97 km i szerokość 2,5m – obejmuje m.in. wykonanie:

  • rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką cementowo-piaskową,
  • nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W  – 350 m2,
  • nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S – 2426,3 m2,
  • utwardzenie części działki 701/5 z płyt żelbetowych – 103,5 m2.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content