• Unia Europejska
  • Fundusz Spójności
  • Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck

Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck

W czerwcu 2018 r. ruszyły pierwsze prace związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Puck  w miejscowości Darzlubie.  Prace prowadzone są na terenach dróg gminnych , drogi powiatowej oraz terenach prywatnych. Do 30 listopada powstało 2 km sieci kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu prac ziemnych na każdym z odcinków przeprowadzony został remont drogi.

W Darzlubiu ma powstać łącznie 7,69 km kanalizacji sanitarnej, w tym 5,25 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 2,44 km sieci kanalizacji tłocznej oraz kanalizacja deszczowa o długości  1,41 km, a także 2 tłocznie ścieków przy ulicy Puckiej i Słonecznej.

Inwestycja ta jest częścią projektu ? Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino? dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Prace w miejscowości Darzlubie mają zakończyć się do 30.06.2019 r. Obecnie Gmina Puck ogłosiła postepowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mechowo i Mrzezino

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content