• Gmina
  • Dofinansowanie Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie Cyfrowa Gmina

Gmina Puck podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU. W ramach Programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 812 070 zł, które zostanie przeznaczone na cyfryzację Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie.

 

 

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content