• Gmina
  • Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

?????????? ??????? ???????? 300 ?????? ??? ???????? ???????

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Uprawniony do otrzymania świadczenia jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania w Polsce i został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul 10 Lutego 38, w godzinach otwarcia: od poniedziałku do środy w godz. 8:00-15:00, w czwartek w godz. 8.00 ? 16.30, w piątek w godz. 8:00-13.30.

Wniosek może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

????????? ???????, ??i ?? ???????? ?i??????? ??????????? ? ?????i, ?i????i??? ?? ?????? ????????? ?????i ?????? ?i? 12 ??????? 2022 ???? ??? ???????? ?????????? ??????? ? ?????? ?i ???????? ?????i???? ?? ???????i? ?i?? ???????, ????? ????? ?? ?????????? ??????? ???????? ? ????i?i 300 ?????? ?? ?????. ????? ?? ????????? ???????? ????? ????????? ???????, ??i ?????? ??????? ?? ???????i? ???????i?? ?????? ????????????? ? ???????i? ??????? ? 24 ?????? 2022 ????, ??i ????? ???i? ?????????? ? ?????i i ??????i ?? ??????? PESEL. ???????? ?????????? ??? ?????????, ??????? ?? ???????? ?????? ??????????, ?????, ??????, ?????i? ????????? ?i?i??? ?? ?????.

????? ?? ??????? ??????????? ???????? ???????? ????? ?????? ? ??????????? ?????? C?????????? 3??????????? ? ?????, ???. 10 ?????? 38. ????i? ??????: ?????i??? ? ??????: 8.00 – 15.00, ??????: 8.00 – 16.30, ???????: 8.00 – 13.30.

????? ???? ?????? ???????????? ?????, ?? ???????? ???????????, ?????????? ??i???, ??? ?????, ??? ???????? ??????? ??i?? ??? ???????.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content