17 marca, 2022

Dofinansowanie Cyfrowa Gmina

Gmina Puck podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

OFERTA ? tłumacz języka ukraińskiego

OGŁOSZENIE    Urząd Gminy w Pucku zleci świadczenie usług polegających na pomocy uchodźcom z Ukrainy w realizacji procedur administracyjnych. Wymagania niezbędne: Biegła znajomość w mowie

Policja apeluje

  W związku z rosnącymi informacjami o incydentach i przypadkach dotyczących działania na niekorzyść uchodźców z Ukrainy, a także pewnymi sygnałami na temat handlu ludźmi,

Skip to content