• Gmina
  • Ukraina
  • Informacja dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy

Informacja dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy

 

  • Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 7 zaprasza pracodawców/przedsiębiorców do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy, którzy przed konfliktem zbrojnym szukają schronienia w Polsce.

 

Pracodawcy, którzy będą chcieli zatrudnić obywateli Ukrainy będą obsługiwani priorytetowo!

Jesteśmy do dyspozycji pracodawców.

  • W Centrum Aktywizacji zawodowej pokój nr 4 i 5

tel. (58) 673 02 04; (58) 673 10 24; (58) 673 24 73; wew. 24,25 lub 26

 

 

Druk do wypełnienia:

na stronie https://puck.praca.gov.pl/

Dokumenty do pobrania-Pracodawcy Przedsiębiorcy

 

W miarę napływu ofert pracy organizować będziemy giełdy pracy w Pucku oraz na terenie powiatu puckiego, zapewniając tłumacza j. ukraińskiego.

  • Obywatel Ukrainy nie musi być zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujący pracy aby podjąć pracę.
  • Obywatele Ukrainy, których pobyt uznany jest za legalny są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? jeżeli   podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ? praca.gov.pl.

Link do portalu: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow

  • Obywatele Ukrainy, których pobyt uznany jest za legalny mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.
  • Obywatele Ukrainy, których pobyt uznany jest za legalny oraz zadeklarowali zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą się zarejestrować jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Informacja dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content