Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Gmina Puck realizuje projekt w ramach E F S

Gmina Puck realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Równy start w przyszłość dla dzieci i młodzieży z Gminy Puck

Gmina Puck realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Gminy.

Projekt pn. Równy start w przyszłość dla dzieci i młodzieży z Gminy Puck  złożono w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 816 689,90 zł.

W ramach projektu przeprowadzane są zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczo ?matematycznych z zastosowaniem technik informatycznych oraz zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

 

Zajęcia dodatkowe z nauk matematyczno ? przyrodniczych z zastosowaniem technik informatycznych skierowane są  do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.

Zajęcia polegają na wykorzystaniu komputerów w nauce matematyki, naukę biologii  metodą badań i doświadczeń oraz samodzielne prowadzenie eksperymentów przez uczniów. Zajęcia prowadzone są przy użyciu tablic interaktywnych i interaktywnych systemów odpowiedzi.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego  odbywają się w 16 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach (łącznie 60 grup po 15 osób w grupie).

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: