Informacja Starzyński Dwór

UWAGA!

Informuję, że zebranie wiejskie w Starzyńskim Dworze ustalone na dzień 20.02.2020 r. nie odbędzie się. Zebranie wiejskie w Starzyński Dworze planuje się zwołać w miesiącu sierpniu 2020 roku.

Sołtys Starzyńskiego Dworu

Waldemar Bradtke

Wybierz interesujący układ