Konsultacje projektu Uchwały Antysmogowej Województwa Pomorskiego

Informuję, że Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”).

Zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Dokument dostępny jest na stronie BIP UMWP: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html,

Komunikat dotyczący uchwały antysmogowej

Wybierz interesujący układ