Podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.Obwieszczenie Obwieszczenie dotyczące obwodów łowieckich

 

Wybierz interesujący układ