Zapraszamy mieszkańców na konsultacje na temat zmiany granic gminy

ZARZĄDZENIE 

OBWIESZCZENIE

ANKIETA KONSULTACYJNA

Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konsultacjach na temat zmiany granic administracyjnych. Ewentualna zmiana miałaby dotyczyć obrębów ewidencyjnych: Brudzewo, Błądzikowo, Połczyno oraz Żelistrzewo, które miałyby, zostać włączone do Miasta Puck.

Pomysł zmiany granic gminy Puck i miasta Puck to inicjatywa władz Pucka, które chciałyby zwiększenia obszaru administracyjnego miasta. W lipcu radni Miasta Puck podjęli uchwałę w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck oraz przeprowadzenia konsultacji. Te, z udziałem mieszkańców Pucka odbyły się w mieście we wrześniu.

-Miasto Puck w swoich oczekiwaniach wystąpiło do Gminy Puck o przekazanie do zasobów Miasta obszar o powierzchni 604 hektarów, leżący w sołectwach Połczyno, Celbowo, Żelistrzewo i Błądzikowo. Jest to obszar, który okala miasta Puck. Chcemy poznać opinię mieszkańców gminy Puck na temat zmiany tych granic, dlatego zarządziłem konsultacje społeczne w tej sprawie – tłumaczy Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk.

Obszar, który miałby zostać włączony do granic Pucka to obręby ewidencyjne: Brudzewo, Błądzikowo, Połczyno i Żelistrzewo. Łącznie jest to obszar gminy Puck o wielkości 604 hektarów. Tym samym miasto Puck miałoby zwiększyć swój obszar o blisko 130% dotychczasowej powierzchni.

Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk zarządził konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic. Konsultacje odbywać będą się od 29 października do 15 listopada. Mieszkańcy całej gminy mogą we wskazanym terminie składać do wójta pisemne wnioski i uwagi.

Dla mieszkańców przygotowano ankiety, w których odpowiedzieć mogą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za pomniejszeniem obszaru Gminy Puck o około 604 ha, w granicach obrębów ewidencyjnych Połczyno, Brudzewo, Żelistrzewo i Błądzikowo oraz za włączeniem tego obszaru do granic administracyjnych Miasta Puck (zwiększenie obszaru Miasta Puck o około 126% obecnej powierzchni)?„W ankiecie można oddać głos na jedną z odpowiedzi: TAK, NIE, albo NIE MAM ZDANIA, stawiając znak X przy wybranej odpowiedzi.

Ankiety konsultacyjne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sekretariacie urzędu, oraz u sołtysów. Zostaną również rozniesione do mieszkańców sołectw Połczyna, Celbowa, Błądzikowa i Żelistrzewa. Na terenie Połczyna, Żelistrzewa, Celbowa i Błądzikowa odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

CELBOWO: 5 listopada godz. 18.00 Wiejski Klub Kultury, Celbowo 4

BŁĄDZIKOWO: 6 listopada godz. 18.00 Wiejski Klub Kultury, ul. Bałtycka 5a

POŁCZYNO: 7 listopada godz. 18.00 budynek OSP, ul. Gdańska 2

ŻELISTRZEWO: 8 listopada godz. 18.00 Wiejski Dom Kultury, ul. Lipowa 17.

Wójt Gminy Puck serdecznie zaprasza i zachęca do udziału w konsultacjach.

-Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób wypowiedziało się w kwestii postawionej w ankiecie konsultacyjnej. Ponadto, na spotkaniach zostaną przedstawione aspekty i problemy związane ze zmianą granic. Dla mieszkańców wiązać będzie się to z wieloma innymi zmianami, o których chętnie porozmawiamy i opowiemy na spotkaniach – mówi Tadeusz Puszkarczuk.

Wójt Gminy Puck podkreśla istotę i wagę konsultacji oraz wyrażonych opinii, przez mieszkańców. To mieszkańcy bezpośrednio zadecydują o swoim losie i wyrażą wiążącą opinię.

Państwa opinia będzie wiążąca dla Rady Gminy Puck w sprawie podjęcia uchwały odnoszącej się do zmiany granic. Dlatego zapraszamy do udziału mieszkańców – podsumował Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk.

Wybierz interesujący układ