Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014

Gmina Puck już po raz trzynasty przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania w 2014 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna!

W projekcie bierze udział blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne ? plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Pod egidą kampanii ZTU realizowany jest również projekt dla rowerzystów, pieszych i kierowców ? Odpowiedzialny Kierowca 2014.

Ta edycja koncentruje się na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży tak, by poprzez konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się przeżywać radość, dokonując właściwych wyborów i budując zdrowe relacje z rówieśnikami. Niezwykle istotne jest także zacieśnianie więzi z rodzicami, a także kształtowanie postaw otwartości i życzliwości wobec swojego otoczenia.

? Mamy nadzieję, że kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 dostarczy Wam wielu pozytywnych wrażeń, a młodym ludziom biorącym udział w projekcie niezapomnianych chwil ? podkreśla w imieniu całego zespołu koordynator kampanii prezes Piotr Adamski.

Z ramienia Gminy Puck kampanię koordynuje inspektor ds. alkoholowych ? Kamila Dettlaff.

WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE:

Strona Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck

www.gkrpa.gmina.puck.pl

Strona kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

www.TrzezwyUmysl.pl

Kampania Odpowiedzialny Kierowca:

www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content