Nastąpi przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy puck informuje

że W dniaCH 27-30.11.2015

W MIEJSCOWOŚCI

MRZEZINO

(ul. Morska i końcowa część ul. Gdyńskiej)

z powodu awarii wodociĄgu

Nastąpi przerwa w dostawie wody

Wybierz interesujący układ