Nastąpi przerwa w obsłudze klientów rozliczających wodę i ścieki

Ogłoszenie 11-12.04.2019 

INFORMUJEMY

W związku z planowanym w dniach 11 — 12 kwietnia br. terminem wdrożenia nowego programu komputerowego „Hydrosoft” nastąpi przerwa w obsłudze klientów w zakresie odczytania stanów wodomierzy oraz nastąpi brak możliwości wystawienia faktur z tyt. poboru wody i odprowadzonych ścieków.

Jednocześnie ograniczony będzie dostęp do danych systemowych dot. stanu płatności za wodę i ścieki.

Wybierz interesujący układ