• Gmina
  • Odbiór zagospodarowania terenu przy plaży w Osłoninie

Odbiór zagospodarowania terenu przy plaży w Osłoninie

 

W dniu 18 maja dokonano odbioru inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu w Osłoninie – Teren Rekreacyjno – Sportowy. Zakończono pierwszy etap operacji, w ramach której wykonano drenaż i odwodnienie terenu, wybudowano drogę z kostki., ciąg pieszy ze ścieżką rowerową, a także powstały miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo ustawione zostały elementy małej architektury oraz zainstalowano oświetlenie terenu.

Celem operacji była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjnej oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego i rozwój infrastruktury turystycznej gminy Puck poprzez zagospodarowanie miejsca przy plaży w Osłoninie, co wpływa na utrzymanie atrakcyjności obszaru objętego LSR.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 782 564,26 zł, z czego 300 000 zł stanowiło dofinansowanie uzyskane ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content