Program Pomocy UNHCR

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami pomocy finansowej dla uchodźców oferowanej przez Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców UNHCR.

Począwszy od marca, UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce. Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL. UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 złotych na 1 osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi 4). Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy.

Więcej informacji pod  następującym linkiem do programu: https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content