Search
Close this search box.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2008r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2009r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 3 marca 2008r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: