Kliknij aby wyświetlić Biuletyn Informacji Publicznej Urządu Gminy Puck
  • Gmina
  • POZYSKANE FUNDUSZE W LATACH 1991 ? 2015

POZYSKANE FUNDUSZE W LATACH 1991 ? 2015

POZYSKANE FUNDUSZE W LATACH 1991 – 2015

 

 

Nazwa jednostki współfinansującej( nazwa programu)

Kwota pozyskanych środków

w zł

 

Nazwa zadania

Kuratorium Oświaty w Gdańsku 472.500,- Budowa szkoły podstawowej w Starzynie
70.000,- Remont starej szkoły w Starzynie
110.000,- Sala gimnastyczna z łącznikiem przy szkole w Werblini
90.000,- Rozbudowa szkoły podstawowej w Darzlubiu
30.000,- Rozbudowa szkoły w Mrzezinie
Ministerstwo Edukacji Narodowej 50.000,- Budowa szkoły podstawowej w Starzynie
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu 150.000,- Budowa szkoły podstawowej w Starzynie
Ministerstwo Finansów 10.000,- Budowa szkoły podstawowej w Starzynie
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki 240.000,- Boisko sportowe w Żelistrzewie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczki preferencyjne) 600.000,- Kanalizacja sanitarna w Swarzewie i Gnieżdżewie
249.000,- Kotłownie olejowe w szkołach w Połczynie, Celbowie i Żelistrzewie oraz budynku administracyjnym UG
1.000.000,- Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku
1.500.000,- Kanalizacja sanitarna w Błądzikowie, Osłoninie i Rzucewie
1.000.000,- Kanalizacja sanitarna w Smolnie
300.000,- Kanalizacja sanitarna w Strzelnie, Łebczu i Swarzewie (I etap)
1.200.000,- Kanalizacja sanitarna w Mrzezinie
4 000 000,- Kanalizacja sanitarna w Strzelnie i Łebczu
Eko Fundusz w Warszawie 964.997,- Kanalizacja sanitarna w Swarzewie i Gnieżdżewie
1.508.000,- Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku
597.000,- Kanalizacja sanitarna w Błądzikowie, Osłoninie i Rzucewie
1.200.000,- Kanalizacja sanitarna w Mrzezinie
4 400 000,- Kanalizacja sanitarna w Strzelnie i Łebczu etap II
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 300.000,- Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku
339.243,- Sieć wodociągowa w Starzyńskim Dworze
100.000,- Sieć wodociągowa w Rekowie Górnym i Zdradzie
347.744,- sieć wodociągowa w Celbowie i Brudzewie ? etap I i II.
1.000.000,- Kanalizacja sanitarna w Radoszowie, Starzynie, Starzyńskim Dworze i Werblini oraz budowa oczyszczalni ścieków w Kłaninie
195.380,- Kanalizacja sanitarna w Swarzewie i Gnieżdżewie
Agencja Nieruchomości Rolnych 7.000,- Boisko w Rekowie Górnym
Wojewoda Pomorski 150.000,- Kanalizacja sanitarna w Żelistrzewie, Kaczynie i Celbówku
Pomorski Urząd Wojewódzki 55.000,- Sieć wodociągowa z przyłączami Domatówko ? Leśniewo II etap
333 000,- Budowa boiska w Żelistrzewie w ramach programu Moje Boisko ORLIK
155 809,- Wyprawka szkolna
1 170 638,- Pomoc materialna o charakterze socjalnym
71 570,- Radosna szkoła
226 628,- Nauka języka angielskiego
83 430,- Podręczniki szkolne
30 300,- Jednolite stroje dla uczniów
8 217,- Lektury do bibliotek szkolnych
48 000,- Zestawy do monitoringu wizyjnego
Kontrakt Wojewódzki 940.161,- Kanalizacja sanitarna w Błądzikowie, Osłoninie i Rzucewie
Urząd Marszałkowski

w Gdańsku

50.000,- Remont starej szkoły w Starzynie
17.000,- Kanalizacja deszczowa ul. Wiśniowej w Żelistrzewie
49.980,- Wymiana posadzek w szkole w Żelistrzewie
7.000,- Remont łazienek i świetlicy w szkole w Żelistrzewie
125.000,- Ścieżka rowerowa w Swarzewie
16.900,- Adaptacja byłej zabytkowej kuźni na cele kulturalno-turystyczne w Radoszewie
22 680,- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Wiejskim Domu Kultury w Sławutowie
30 896,- Remont wraz z modernizacją Wiejskiego Klubu Kultury w Celbowie
32 320,- Renowacja zabytkowego kościoła w Starzynie poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku kościoła ? etap I
70 000,- Remont dróg gminnych Brudzewo ? Sławutowo
40 000,- Remont dróg transportu rolnego Swarzewo – Gnieżdżewo
40 000,- Remont dróg transportu rolnego Sławutówko – Smolno
55 000,- Remont dróg transportu rolnego Moście Błota
110 000,- Remont dróg transportu rolnego Starzyński Dwór- Werblinia
90 000,- Remont dróg transportu rolnego Werblinia
10 000,- Wyposażenie boiska w Darzlubiu

 

62 500,- Zakup samochodu pożarniczego średniego marki IVECO dla OSP Starzyno

 

SAPARD 365.625,- Modernizacja drogi gminnej ? budowa nawierzchni drogowej w miejscowości Gnieżdżewo
87.426,- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Brudzewie ? zadanie nr 1, wykonano 3822,5 m sieci z przyłączami
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 10 000,- Wymiana dachu w Strzelnie

 

10 000,- Dofinansowanie projektu kanalizacji deszczowej w Starzynie
PHARE 2002 SSG 1.165.000,- Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej ? budowa pomostów w Swarzewie, Rzucewie i Osłoninie oraz stacji turystycznej w Swarzewie wspólne zadanie miast Gdynia, Hel, Jastarnia, Puck oraz gmin   Kosakowo i Puck o łącznej wartości 5.199.862,- Euro.

 

ISPA (Fundusz Spójności) i inne źródła 4.675.000,-

6 000 000,-

Ochrona Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110 dla miast: Gdynia, Reda, Wejherowo i gmin: Puck, Kosakowo, Wejherowo ? budowa kanalizacji sanitarnej w Połchowie i Rekowie Górnym
Sektorowy Program Operacyjny działanie 2.3 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 131.000,- Zagospodarowanie boiska wiejskiego oraz terenów przyległych w miejscowości Smolno

 

80 418,- Zagospodarowanie skarp przy ulicy Rybackiej w Swarzewie
Ministerstwo Sportu i Turystyki 200 000,- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mrzezinie
333 000,- Budowa boiska w Żelistrzewie w ramach programu Moje Boisko ORLIK
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Wojewódzki 750 000,- Budowa boiska w Starzynie w ramach programu Moje Boisko ORLIK
4 200 000,- Budowa szkoły w Leśniewie
Regionalny Program Operacyjny działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska 8 779 398,- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Starzyno, Starzyński Dwór i Werblinia oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Starzyno.
Regionalny Program Operacyjny 8.1 Infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy 3 399 625,- Budowa ścieżki rowerowej na trasie linii kolejowej Swarzewo- Krokowa? wspólny projekt Gminy Puck i Krokowa
226 541,- Turystyczny szlak Północnych Kaszub
Regionalny Program Operacyjny działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii 294 802,- EKO ? SZKOŁA- termomodernizacja szkół w powiecie puckim

 

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

816 690,- Równy start w przyszłość dla dzieci i młodzieży z Gminy Puck ? zajęcie pozalekcyjne dla uczniów szkół
766 248 ,- Edukacja szansą na lepszą przyszłość gimnazjalistów z Gminy Puck
825 639,- Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół podstawowych z Gminy Puck
979 308,- Mówię, liczę, doświadczam
616 501,- Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjum w Starzynie i Darzlubiu
565 213,- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Puck
Europejski Fundusz Społeczny działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 956 854,- Podejmuje nowe wyzwania ? idę do pracy
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 1 367 746,- Budowa drogi gminnej 111032G ( ul. Szkolnej w Połchowie) oraz odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1515G od km 1+010 do km 3+643 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441G Połchowo ? Rekowo Dolne) do miejscowości Mrzezino (skrzyżowanie z torami kolejowymi
PFRON 55 000,- Samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
Zarząd Wojewódzkiego OSP w Gdańsku, Komenda PSP Gdańsk 150 000,- Zakup samochodu pożarniczego średniego marki IVECO dla OSP Starzyno
60 000,- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Strzelno
Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy 28 000,- Zakup samochodu pożarniczego średniego marki IVECO dla OSP Starzyno
ENERGA Zakład Oświetlenia 800 000,- Konserwacja oświetlenia
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 252 423,- Przekazano oświetlenie uliczne
197 725,- Przekazano skrzyżowanie dróg Swarzewo- Gnieżdżewo
549 000,- Przebudowa drogi gminnej ? Widlino
129 475,- Skrzyżowanie Rekowo- oświetlenie drogowe
353 607,- Oświetlenie drogi Celbowo, wiaty przystankowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 279 184,- E- szansa dla mieszkańców Gminy Puck   zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
1 220 950,- E- szansa dla mieszkańców Gminy Puck   zagrożonych wykluczeniem cyfrowym etap II
966 837,- Wykluczenie cyfrowe nie jest   problemem dla mieszkańców Gminy Puck
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

 

432 764,- Budowa miejsc rekreacji wraz zagospodarowaniem w miejscowościach Rekowo Górne i Brudzewo
452 976,- Zagospodarowanie placu przy Grotach mechowskich wraz z budową boiska w Mechowie
1 128 827,- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Celbowie
359 900,- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Połchowie
237 256,- Budowa placów zabaw w miejscowościach Strzelno i Łebcz
370 833,- Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Swarzewo, Gnieżdżewo, Domatowo
500 000,- Budowa Domu Kultury w Żelistrzewie
13 943 ,- Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego na obszarze tzw. Kaczego Winkla
14 000,- Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego w Sławutowie
11 678,- Wykonanie dwóch miejsc wypoczynku z informacją turystyczną o regionie
19 569,- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żelistrzewo
19 786,- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Domatówko
17 659,- Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Bładzikowo
1 797 977,- Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Leśniewie
39 629,- Remont świetlicy w Werblinii
20 948,- Zagospodarowanie placu w Celbowie
584 720,- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sławutówko
687 757,- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdradzie
Program Operacyjny Ryby 2007-2013

 

929 813,- Budowa Parku Kulturowego Osada łowców Fok w Rzucewie
1 042 211,- Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżenie i terenu rekreacyjnego w Połczynie
300 000,- Ścieżka rowerowa Swarzewo- Gnieżdżewo
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

(pożyczka preferencyjna)

1.600.000,- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłanino
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 490 628,- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żelistrzewie
42 865,- Plan gospodarki niskoemisyjnej
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 1 163 880,- Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu
 

RAZEM

 

83 056 747 ,-

 

Sporządziła: Anna Łapińska

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Polityka prywatności i pliki cookie

Używamy plików cookie, które mają na celu umożliwienie Ci korzystanie z serwisu w pełni. Pliki cookie wykorzystywane są także do personalizowania treści oraz reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych, zbierania statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Możesz zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookie lub dostosować zakres zgody do Twoich preferencji. Informacje o przetwarzaniu danych i plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Skip to content