• Unia Europejska
  • Proces rekrutacji wniosków E szansa POIG.08.03.00-22-095/12-01

Proces rekrutacji wniosków E szansa POIG.08.03.00-22-095/12-01

Gmina Puck informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 r. Komisja rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji wniosków (formularzy zgłoszeniowych) złożonych do projektu pt. ?E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ? etap II? o numerze POIG.08.03.00-22-095/12-01 w ramach działania 8.3 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion?, Osi priorytetowej 8 ?Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013.

Więcej informacji oraz lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób/gospodarstw na stronie www.e-szansa.gmina.puck.pl

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content