Projekt: Nowe miejsca, nowe szanse

Złożono uzupełnienie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie pt. Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami, na terenie Gminy Puck w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna ogólna. Projekt obejmuje wsparcie 30 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Puck. Celem projektu jest zwiększenie szans trwałych miejsc edukacji przedszkolnej. W ramach projektu dostosowane zostaną pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mieroszynie do przedszkola oraz zakupione zostanie wyposażenie. Wartość projektu 817 334,40 zł zł.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content