• Gmina
  • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym” dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Puck w ramach pierwszej edycji Programu uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna, w pełni zautomatyzowana stacja uzdatniania wody. Powstanie dodatkowa studnia głębinowa o wydajności 70m3/h. Nastąpi zmiana sposobu filtracji wody z jednostopniowej na dwustopniową. Modernizacja SUW przyczyni się do znaczącej poprawy jakości wody do celów socjalnobytowych i zabezpieczenia odpowiedniej ilości dla mieszkańców wsi Rekowo, sąsiadujących wsi Połchowo i Widlino oraz dla 27 istniejących i nowopowstających we wsi Rekowo Górne przedsiębiorstw.

Umowę na realizację zadania podpisano 29.06.2022 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 11 105 428,18 zł, z czego dofinansowanie wynosi 9 580 531,50 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na lipiec 2023 roku.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content