• Gmina
  • Zadanie „Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno – Łebcz – Swarzewo ” dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno – Łebcz – Swarzewo ” dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

18 lipca 2022 r. Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk podpisał z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem umowę na dofinansowanie przebudowy drogi na trasie Strzelno – Łebcz- Swarzewo. Jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców tych miejscowości, mająca znaczny wpływ na jakość ich życia, dostęp do instytucji publicznych i przede wszystkich usprawnienie dojazdu do miejsc pracy i powrotu do miejscowości zamieszkania, szczególnie w sezonie letnim. Planowana inwestycja pełnić będzie rolę „lokalnej obwodnicy” i przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu oraz wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej stanowić będzie wygodne i bezpieczne połączenie z siecią dróg różnych kategorii, w tym drogi powiatowej 1506G łączącej przebieg trasy Reda – Hel, a także 1509G (Władysławowo – Starzyno). Realizacja inwestycji przyczyni się do odciążenia tych dróg z natężonego ruchu, szczególnie w sezonie letnim i umożliwi sprawne połączenie takich ośrodków gospodarczych jak Hel – Gdynia, Władysławowo – Gdynia, Jastrzębia Góra – Gdynia. Obecnie droga wskazana do przebudowy odbiega od standardów technicznych, jakie Gmina Puck stara się wprowadzać na drogach, którymi zarządza.

Wysokość dofinansowania uzyskanego na realizację zadania wynosi 4 634 359 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2023 rok.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content