Regulamin 2019 Ogrzewalni

Regulamin Ogrzewalni” uruchamianej doraźnie funkcjonującej przy DPS w Pucku ul. Majkowskiego 3 / Ogrzewalnia czynna jest po zgłoszeniu wynikającym z konieczności udzielenia pomocy potrzebującym.

Regulamin 2019 Ogrzewalni

Wybierz interesujący układ