• EKO
  • Rusza dotacja na wymianę pieca!

Rusza dotacja na wymianę pieca!

Od dnia 23.03.2022 r. ponownie można składać wnioski na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. Dofinansowane będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne spełniające wymogi klasy 5 i projektu ecodesign.

Najważniejsze informacje:

1) Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Puck, w godzinach pracy Urzędu, przez EPUAP lub pocztą tradycyjną. Decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu, w ramach limitu środków przyznanych przez Radę Gminy Puck.

2) O dotację mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck. Dofinansowanie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej.

3) Dofinansowanie obejmuje wymianę starego kotła na : ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub kocioł na pellet drzewny.

4) Dotacja będzie udzielana dla przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Gminy. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia trwające i już zakończone.

5) Warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła oraz udokumentowanie wykonanych prac i poniesionych kosztów.

6) Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością oraz zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

7) Dotacja pochodzi z budżetu Gminy Puck. Wnioskodawca może uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, jednak nie więcej niż 2000 zł.

8) Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą nr XLIII/8/22 Rady Gminy Puck z dnia 11 lutego 2022 roku. Należy pamiętać o tym, że złożony wniosek musi być kompletny – musi posiadać wymagane załączniki, a wszystkie wymagane pola muszą zostać uzupełnione .

Po złożeniu wniosku nastąpi jego weryfikacja. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania z budżetu Gminy Puck.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają:

Tomasz Madaj, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. 58 673 56 42

Bartłomiej Selke, inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji  tel. 58 673 56 42

Martyna Bolin inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych tel. 58 673 56 50.

 

Dokumenty do pobrania:Wniosek-o-przyznanie-dotacji-na-wymiane-ogrzewania-1 (3)

1) Wniosek o dofinansowanie

2) Zgoda współwłaściciela nieruchomości

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content