Stomatologiczne badania profilaktyczne pod nazwą „Radosny Uśmiech”

W Gminie Puck po raz kolejny rozpoczęto akcję badań profilaktycznych stomatologicznych pod nazwą „Radosny Uśmiech”. Badaniom stomatologicznym ( w tym edukacją w zakresie higienizacji i prawidłowej diety, lakierowaniem zębów)  w terminie od października 2016 r. do marca 2017 r.  objętych zostanie łącznie 1434 uczniów od klasy „O” do klas I, II, III szkół podstawowych z terenu Gminy Puck.

Wybierz interesujący układ