SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

 Gmina Puck informuje, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0059/17-00 z dnia 30 maja 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, na realizację Projektu : ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino? w ramach działania 2.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach? oś priorytetowa II ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu? Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020 – każdy kto stwierdzi, że w powyższym projekcie mogą nastąpić nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, może sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, umożliwiającego przekazanie takich informacji w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail  nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content