Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Podpisanie umowy na wykonanie robót: „Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – granica Gminy Władysławowo”

W dniu 03.06.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót: „Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – granica Gminy Władysławowo” Inwestycja wykonywana będzie w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Transportowe Adam Chlechowicz z siedzibą w Kiełpinie. Termin wykonania do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Wartość zadania 759 tys. zł brutto. Wynagrodzenie powyższe współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Pomorskie Trasy Rowerowe”. Remont nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 110006 G – ul. Rybackiej w m. Swarzewo do granicy z Gminą Władysławowo, o długości 0,97 km i szerokość 2,5m – obejmuje m.in. wykonanie: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką cementowo-piaskową, nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W – 350 m2, nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S – 2426,3 m2, utwardzenie części działki 701/5 z płyt żelbetowych – 103,5 m2.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: