Search
Close this search box.

Warsztaty profilaktyczne dotyczące agresji wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Darzlubiu

Warsztaty pt. ?Wulgaryzmy ? nie tylko pięścią stosujesz przemoc? stały się ważnym tematem rozważań 04 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Darzlubiu. Obejmowały cykl lekcji poświęconych zagadnieniom agresji językowej wśród uczniów oraz zajęć przeprowadzonych z rodzicami. W tym dniu odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zapobiegania przemocy w szkole zorganizowane przez Centrum Edukacji i Profilaktyki ?Dialog? z Krakowa.

Zajęcia profilaktyczne dotyczyły problemów, z jakimi muszą się zmierzyć nastolatkowie. Zostały omówione zjawiska integracji klasowej, agresji, godności ciała oraz uzależnień.

Uczniowie uczestniczący w warsztatach oceniają je jako atrakcyjne, ciekawe i obrazowe. Podkreślają dobry kontakt z prowadzącym, który wykazał się umiejętnościami budowania swobodnego dialogu z młodymi ludźmi. Dużym atutem zajęć była przewaga wiedzy praktycznej nad teoretyczną. Uczestnicy poznawali zagadnienia za pomocą metod aktywizujących, dzięki czemu sami dochodzili do wniosków.

Okazuje się, że istnieje ogromna potrzeba rozmowy na różne, często trudne tematy. Mimo zakończonych zajęć, uczniowie wyrazili chęć pozostania po lekcjach w celu dalszej dyskusji.

Nie ulega wątpliwości, że tego typu zajęcia (oparte na rozmowie, wymienianiu doświadczeń) są niezwykle potrzebne i mają pozytywny wpływ na relacje uczeń ? nauczyciel, nauczyciel ? rodzic czy rodzic ? dziecko.


[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6270366901277946673]

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: