• Gmina
  • Wójt Gminy Puck oferuje pomoc dla przedsiębiorców i firm

Wójt Gminy Puck oferuje pomoc dla przedsiębiorców i firm

Wójt Gminy Puck oferuje pomoc dla przedsiębiorców i firm, którzy w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, osiągają straty w prowadzonej działalności. Proponuje się wsparcie poprzez :

– zwolnienie z czynszu w gminnych lokalach za kwiecień i maj 2020 roku,

– odroczenie, rozłożenie na raty lub częściowe umorzenie zaległości za kwiecień i maj 2020 roku.

Pomoc będzie udzielana na podstawie złożonego wniosku, a każda sprawa rozpatrywana indywidualnie.

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content