• Gmina
  • Mieszkańcy
  • Zawiadomienie: REGULAMIN II BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM 18.09.2016

Zawiadomienie: REGULAMIN II BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM 18.09.2016

1. Organizatorzy: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku.

Kontakt:
Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu Wiesław Oberzig
Tel. 608 341 880

2. Cel imprezy:

– popularyzacja i upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej,
– propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
– sportowa promocja regionu,
– wyłonienie najlepszych zawodników.

3. Termin i trasa biegu:

18.09.2016 (niedziela),

START – godzina 14:00 ,w okolicach nadleśnictwa Kąpino

(zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na start.

Wyjazd godz. 13.00 z Połczyna)

META – w na boisku sportowym w Połczynie.

Trasa biegu (10 km.): droga asfaltowa przez Puszczę Darzlubską ? Darzlubie ? Połczyno.

Trasa posiada atest PZLA (niestandardowy).

4. Warunki uczestnictwa:

W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni wyłącznie z Ziemi Puckiej ( Powiat Pucki ) którzy:

– ukończyli 18 lat lub ukończyli 16 lat, ale w dniu zawodów nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich własnoręcznym podpisem (wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika),

– posiadają aktualne badania lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie udziału w zawodach na własną odpowiedzialność,

– podpiszą kartę zgłoszenia (informacje zawarte w karcie, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez organizatora wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych imprezy),

– dokonają zgłoszenia i opłacą wpisowe do dnia 16.09.2016 w wysokości 20 zł. na rachunek organizatora Opłaty proszę dokonywać z dopiskiem II BIEG ZIEMI PUCKIEJ, imię i nazwisko na rachunek bankowy:

36 8349 0002 0009 8850 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Krokowej
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

– Nie ma możliwości opłacenia wpisowego w biurze zawodów.

Uczestnicy kategorii M-60 oraz K-60 i starsi podlegają niższej opłacie startowej w wysokości 10 zł.

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 16.09. 2016 r. przesyłając zgłoszenie na adres sport@oksitpuck.pl z danymi:

Imię nazwisko, klub ? miejscowość, data urodzenia, adres. (informacje zawarte w zgłoszeniu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez organizatora wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych imprezy).

Uczestnicy biegu przed startem otrzymają numery startowe.

Numery wydawane będą oraz przyjmowane oświadczenia na terenie boiska sportowego w Połczynie w dniu biegu w godzinach 10:00 ? 13:00.

Nie ma możliwości zapisania się w biurze zawodów!

6. Pomiar czasu:

Stosowany będzie ręczny pomiar czasu.

7. Kategorie wiekowe

– Kategoria generalna kobiet i mężczyzn

– Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

– K,M ? 20 ? (do 29 lat) ? 1987 i młodsi

– K,M ? 30 – (30-39 lat) ? 1986 – 1977

– K,M ? 40 – (40-49 lat) ? 1976 – 1967

– K,M ? 50 – (50-59 lat) ? 1966 – 1957

– K,M ? 60 – (60-69 lat) ? 1956 – 1947

– K,M ? 70 – (70 lat i więcej) ? 1946 i starsi

8. Nagrody

– każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

– za zajęcie miejsc od I do VI wśród kobiet i mężczyzn ? puchary

– dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych

kategoriach ? puchary

uwaga ? nagrody nie będą dublowane

– puchar dla najlepszego strażaka OSP Ziemi Puckiej (zaznaczyć w zgłoszeniu)

– spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które otrzymają drobne upominki (za okazaniem numeru startowego)

9. Wyniki

Komunikat z wynikami biegu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.oksitpuck.pl

10. Postanowienia końcowe

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,

– po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek,

– bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,

– startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair ? play podczas trwania imprezy,

– w kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydują sędzia główny oraz organizator biegu,

– organizator ma prawo zmian w regulaminie.

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Gminie Puck

syl

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content