Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Unia Europejska

OPIS PROJEKTU

Gmina Puck przystąpiła do realizacji zadania ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino? Inwestycja dofinansowana

Słoneczne szkoły powiatu puckiego

fot. pixabay.com W dniu 26.10. 2016 r. podpisany został list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji projektu ?Słoneczne szkoły powiatu puckiego?. Gmina Puck została jednym z 6

Nowe umowy już podpisane !

18 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ?Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej? w ramach

Otwarcie Przedszkola Samorządowego w Mieroszynie

Dnia 18 listopada 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mieroszynie nastąpiło wielkie wydarzenie, a mianowicie otwarcie Przedszkola Samorządowego w Mieroszynie. Po przybyciu wszystkich zaproszonych gości

Gmina Puck otwiera bezpłatne przedszkole

  Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie.pdf Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie.doc Formularz-zgłoszeniowy-_projekt_ue.pdf Formularz-zgłoszeniowy-_projekt_ue.doc Harmonogram rekrutacji.pdf Harmonogram rekrutacji.doc Zała?cznik1_ue.pdf Zała?cznik1_ue.doc Zała?cznik2_ue.pdf Zała?cznik2_ue.doc Zała?cznik3_ue.pdf Zała?cznik3_ue.doc

Kolejna dostawa żywności w Gminie Puck

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku dotarła druga dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ? Podprogram 2016 współfinansowanego z

Projekt: Nowe miejsca, nowe szanse

Złożono uzupełnienie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie pt. Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami,

Pomorskie tasy rowerowe

Gmina Puck zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie: studium wykonalności, wniosku o wydanie zaświadczenia organu

POZYSKANE FUNDUSZE W LATACH 1991 ? 2015

POZYSKANE FUNDUSZE W LATACH 1991 – 2015     Nazwa jednostki współfinansującej( nazwa programu) Kwota pozyskanych środków w zł   Nazwa zadania Kuratorium Oświaty w