Unia Europejska

E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck …

Wójt Gminy Puck zaprasza do złożenia ofert na ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18.02.2013 r., (pisemnie –

Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. ?Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

PRZEBUDOWA WDK ŻELISTRZEWO

Urząd Gminy Puck w dniu 21.12.2012 r. dokonał odbioru ?Przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie?. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

BUDOWA SZKOŁY W LEŚNIEWIE

Gmina Puck w rozpoczęła budowę szkoły w Leśniewie, której budowa potrwa półtora roku. Termin zakończenia wg umowy to 30 maj 2013r. Generalnym wykonawcą jest firma

ZAKOŃCZONO ZADANIA INWESTYCYJNE

W miesiącu listopadzie zakończono następujące zadania inwestycyjne: * przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekowo Górne, * budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul.

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

W związku z ogłoszeniem przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką konkursów zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 8 maja 2012 r. w godzinach 14:00

Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy?

W ramach realizacji projektu systemowego ?Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gminny

E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck…

W dniu 1 marca 2012 roku w sali Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Uroczystego

Moje boisko Orlik 2012

W dniu 7 grudnia 2011r. dokonano odbioru nowo powstałego ?Kompleksu boisk sportowych w Starzynie w ramach programu Moje boisko Orlik 2012?. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali

BUDOWA SZKOŁY W LEŚNIEWIE

W dniu 7 grudnia 2011 r. podpisano umowę na budowę nowej szkoły w Leśniewie. Budynek o powierzchni użytkowej 6240 m2 będzie posiadał 15 klas dla szkoły

PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA ? IDE DO PRACY

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OFICJALNE ROZPOCZĘCIE REALIZOWANEGO W ROKU 2011 PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. ?PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA

Place zabaw

W dniu 11 października 2011r Gmina Puck dokonała odbioru budowy placu zabaw w miejscowościach Brudzewo oraz dwa place zabaw w miejscowości Rekowo Górne wraz z

PROW

W dniu 6 października Gmina Puck dokonała odbioru robót polegających na zagospodarowaniu terenu wypoczynkowego w miejscowości Sławutowo na szlaku pieszym z miejscowości Brudzewo do Wejherowa.

Przebudowa stacji wodociągowej SUW

Przebudowa stacji wodociągowej SUW i rozbudowa ujęcia wody ze zbiornikami retencyjnymi w Mrzezinie. Zadanie inwestycyjne obejmowało zmianę jednostopniowego systemu dostarczania wody do sieci wodociągowej na

BOISKO WIELOFUNKCYJNE – Połchowo

W dniu 2 września 2011r. dokonano odbioru budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Połchowo. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ?Odnowa i Rozwój

Budowa nawierzchni drogowej

Dnia 6 czerwca br. odebrano roboty budowlane na zadaniu. ?Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem ul. Kaszubskiej w m. Strzelno?. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie nawierzchni

NOWE PLACE ZABAW

W dniu 29 czerwca 2011r Gmina Puck dokonała odbioru budowy placów zabaw w miejscowościach Strzelno i Łebcz wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta została zrealizowana

Podejmuję nowe wyzwania ? idę do pracy?

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w ramach realizacji w roku 2011 projektu

Budowa nawierzchni drogowej – Żelistrzewo

Gmina Puck dokonała odbioru zadania pn. ?Budowa nawierzchni drogowej z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci wodociągowej ul. Ogrodowej w Żelistrzewie. W ramach inwestycji wykonano drogę

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Pragnę poinformować mieszkańców Gminy Puck, że Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka została wybrana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów

Lokalna Grupa Działania – Małe Morze

Lokalna Grupa Działania Małe Morze zaprasza na spotkanie konsultacyjno ? szkoleniowe 19 listopada 2008 r. Spotkanie dotyczyć będzie działań w ramach Osi 3 Programu Rozwoju

Ścieżka rowerowa Swarzewo ?Krokowa

Wójt Gminy Puck 29 września br. podpisał umowę na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Swarzewo ? Krokowa. Przedmiotem inwestycji będzie budowa 17,35 km trasy rowerowej na

Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.: „Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry

E-szansa ….

72 osoby z terenu Gminy Puck zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera w ramach projektu ?E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM?

E-szansa…

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 55 beneficjentami projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt

Podpisanie porozumień w sprawie środków z UE

Podpisanie porozumień w sprawie współpracy w ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Rewa, 1 lutego 2008r.  Pierwsze porozumienie dotyczyło projektu ?Turystyczny szlak

Skip to content